BARDOmiasto cudów

Home / Czas wolny

Autor:Publikacja: Norbert

107 Rajd Ziemi Ząbkowickiej oraz 43 Integracyjny Rajd dla Osób Niepełnosprawnych

 

I TERMIN                                             9 WRZEŚNIA  2017

II CEL IMPREZY

* wzrost świadomości społeczności lokalnej co do roli turystyki w życiu człowieka, jej znaczenia dla

zachowania zdrowia i sprawności;

* pogłębianie zjawiska integracji lokalnej społeczności, poprzez stworzenie warunków do wspólnego

spędzania wolnego czasu;

* tworzenie tradycji aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie całorocznej turystyki kwalifikowanej- górskiej;

* podnoszenie kwalifikacji turystycznych- zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej;

* popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Ząbkowickiej.

III UCZESTNICTWO

W rajdzie biorą udział grupy z każdej zainteresowanej szkoły Powiatu Ząbkowickiego

oraz tradycyjnie pensjonariusze Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Stowarzyszenia „Integracja”, grupy rodzinne, zaproszeni goście.

 IV TRASA

Trasa przyrodnicza:

Rozpoczęcie w Niemczy (zwiedzanie), przejazd do Wojsławic przejście żółtym szlakiem na Ostrą Górę (360 m n.p.m.) dalej przejście czarnym szlakiem przez Ruszkowice, Kawią Górę 339m n.p.m. do Ciepłowód ( zakończenie) – trasa łatwa- 9,5 km  (11pkt GOT)

V ZGŁOSZENIA

Do 6 września(środa) 2017  Centrum Koordynacyjne Rajdu

adres e-mailowy: rajdydziecizab@wp.pl telefon Przemek 691 145 683 lub Ania  697 407 519

informacje dostępne także na stronie Facebook: Rajdy Ziemi Ząbkowickiej

 

Prosimy o dostarczeniu oryginalnych, czytelnych list podpisanych i opieczętowanych  przez dyrektorów lub pedagogów szkół. Listy uczestników powinny zawierać następujące informacje: nazwisko, imię, data urodzenia, nr telefonu kontaktowego do rodziców/ opiekunów dziecka.

 VI ORGANIZATOR ZAPEWNIA

– opiekę profesjonalnej kadry;

– opiekę wolontariuszy nad uczestnikami niepełnosprawnymi i najmłodszymi;

– na trasach usługę przewodników sudeckich;

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

– odznaki, dyplomy rajdowe, nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach;

– punkt weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej;

– ciepły posiłek na zakończenie rajdu;

VII KOSZT

świadczenia wymienione w pkt VI pokrywane są z funduszu Stowarzyszenia Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej, Starostwa Powiatowego, Urzędów Miast i Gmin oraz sponsorów.

 VIII UWAGI KOŃCOWE

* transport uczestników z zainteresowanych szkół i innych placówek oświatowych zabezpieczają właściwe Urzędy Gminne

* godz. 7:00- zbiórka dla uczestników z Gminy Ząbkowice Śląskie  parking w rynku (pierzeja północna)

* godz. 08:00- zbiórka dla pozostałych uczestników z innych gmin- Niemcza Rynek

* godz. 13:00 – 14:30 grill

* 14:30 – 15:30 konkursy

* godz. 16.00 – oficjalne zakończenie rajdu w Ciepłowodach

* na rajdzie odbędą się konkursy: wiedzy krajoznawczej i przyrodniczej (testy), „aktywny na trasie”, „wzorowy turysta”, piosenki turystycznej

* uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do uprawiania turystyki górskiej

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————                                                                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

 

Witold Barylak                                                                                        Przemysław Majorczyk

przewodnik sudecki, wiceprezes Stowarzyszenia                             przewodnik sudecki, komandor rajdów

 

                                                              

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze