BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

15- lecie na stanowisku BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bardo,

właśnie mija 15 lat od kiedy po raz pierwszy, dzięki Państwa głosom objąłem zaszczytną dla mnie funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bardo. Piętnastolecie to niezwykle długi okres czasu, który z pełnym przekonaniem mogę określić mianem najważniejszego i najwspanialszego w swoim życiu zawodowym.

Jak Państwo doskonale wiecie jestem rodowitym mieszkańcem Barda i sprawy naszej gminy od zawsze są mi bardzo bliskie. Praca na rzecz naszej lokalnej społeczności zawsze dawała mi wiele satysfakcji. Obejmując stanowisko burmistrza byłem przekonany, że uda się zrealizować wiele planów i zamierzeń, ponieważ posiadamy do tego wszelki potencjał, środki i zasoby. Nie myliłem się. Lista zmian, jakie od tego momentu zaszły w naszej społeczności jest naprawdę długa, ale o tym później.

Na wstępie chciałbym wyrazić Państwu swoją ogromną wdzięczność za zaufanie i realne wsparcie jakiego udzieliliście mi Państwo w trakcie wszystkich czterech kadencji.

Piastowanie funkcji burmistrza to niełatwa służba, wielokrotnie naznaczona podejmowaniem trudnych, często niepopularnych decyzji, wyrzeczeń i ciągłej walki o lepsze jutro. Jednak satysfakcja z pokonywanych trudności jest warta poświęceń, jakie wiążą się z pełnieniem tej funkcji.

Stoję na czele Gminy Bardo najdłużej spośród włodarzy (obok burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego) wszystkich gmin naszego powiatu. To napawa mnie ogromną dumą, ale pozwala także sądzić, że moja dotychczasowa służba spełniła Państwa oczekiwania. Kredyt zaufania jakiego udzielono mi, aż czterokrotnie pozwolił mi na rozwój i samodoskonalenie, co ma dla mnie ogromne znaczenia zawodowe i osobiste. Dlatego z tego miejsca, za wszelkie wsparcie, rady, liczne rozmowy, nieustanną motywację, ale także krytykę niezwykle Państwu dziękuję.

Na Państwa oczach Gmina Bardo przez ostatnie kilkanaście lat zmienia się nie do poznania i wyrasta na lidera. Jest to efekt konsekwentnej polityki ukierunkowanej na stały rozwój w zakresie inwestycji w infrastrukturę, bezpieczeństwo, kulturę, turystykę i poszukiwanie nowych źródeł finansowania. Wiele udało się zrobić, wiele zadań swój finał znajdzie w najbliższym czasie, ale wyzwań z jakimi przyjdzie zmierzyć się naszej gminie będzie jeszcze wiele.

Gdy obejmowałem urząd w 2006 roku podjąłem się niezwykle wymagającego i czasochłonnego zadania, wyprowadzenia Gminy Bardo z wieloletnich zapóźnień rozwojowych.

Dziś po 15 latach z dumą mogę powiedzieć, że większość obietnic wyborczych udało mi się spełnić, co więcej jak wyżej wspomniałem, Bardo dla wielu gmin w Polsce stało się impulsem rozwojowym, wzorem w zakresie poszukiwania pozabudżetowych środków finansowych oraz promocji turystycznej. Z miasta o charakterze pielgrzymkowym przeobraziliśmy się w lidera turystyki aktywnej i pretendujemy do wyznaczania trendów w zakresie turystki rowerowej naszego regionu.

Przemiany, jakie zaszły w Gminie Bardo nie wydarzyłyby się, gdyby nie sztab specjalistów i towarzyszących mi przez te 15 lat współpracowników, dla których Gmina Bardo była i jest najważniejsza. Przychylność radnych Rady Miejskiej także jest nie bez znaczenia, bo bez poparcia Rady Miejskiej wielu inicjatyw nie udało by się wcielić w życie.

Wspólnie połączone siły, wiedza i zapał zaowocowały. Jak wiele się zmieniło spróbuję Państwu unaocznić w kolejnych akapitach.

Obejmując stanowisko w 2006r. budżet naszej gminy oscylował w granicach 10 milionów złotych. Pozwalał na bieżące utrzymanie i niestety nieliczne inwestycje. Konsekwentna polityka pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, skrupulatna analiza wydatków bieżących i racjonalizacja kosztów pozwoliła na podwojenie budżetu już 4 lata później i potrojenie go w 2018 roku. Sukcesywny wzrost wielkości budżetu naszej gminy pozwolił na coraz poważniejsze inwestycje, które poprawiają standard życia mieszkańców.

Piętnaście lat żmudnej pracy nad przygotowaniem dokumentacji i wreszcie realizacją inwestycji sprzyjających mieszkańcom, pozwoliło na powiększenie majątku Gminy Bardo i inwestycje o wartości blisko 90 milionów złotych.

Oczywiście nie uniknęliśmy kredytowania wielu inwestycji, ale budżet gminy funkcjonuje podobnie do naszych domowych budżetów. Niewielu z nas stać na budowę domu za gotówkę, z reguły dzieje się to poprzez zaciąganie zobowiązań. Tak też działo się z naszym budżetem na przestrzeni tych lat. Jednak decyzje o zaciąganiu zobowiązań zawsze poparte były skrupulatną analizą i dbałością o bezpieczeństwo finansów naszej gminy.

Gmina Bardo per capita w 2020 roku przeznaczyła 5606 zł na mieszkańca. Co powoduje, że plasujemy się na pierwszym miejscu w naszym powiecie i otaczającym go regionie.

To wszystko świadczy o dobrej kondycji budżetu i realizacji zadań sprzyjających poprawie standardu życia.

Nie sposób wymienić wszystkich zadań realizowanych w okresie ostatnich piętnastu lat, zakładam, że byłoby ich kilkaset. Jednak pozwolę sobie przypomnieć przemiany najistotniejsze dla lokalnej społeczności, które dziś wydają się oczywistością, ale jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu spędzały z sen z powiek wielu z Państwa.

Pierwszym niezwykle istotnym zadaniem jakie udało się zrealizować to budowa kanalizacji sanitarnej w Bardzie i Przyłęku wraz z oczyszczalniami ścieków i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w pozostałych miejscowościach gminy. Wodociągowanie gminy było przeze mnie traktowane priorytetowo. W przyszłym roku zakończymy budowę wodociągu w sołectwach Janowiec i Opolnica, co spowoduje, że niemal wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z wody pochodzącej z tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.

Wykonaliśmy także rekultywację składowiska odpadów w Potworowie, co było niezwykle istotne dla mieszkańców sołectwa, a przy tym również dla ochrony środowiska.

Wiele gmin w kraju boryka się z niewystarczającymi środkami finansowymi na budowę wodociągów i kanalizacji. Nam się to jednak udało.

W trakcie tych piętnastu lat powstało wiele nowych, istotnych dla mieszkańców gminy inwestycji, jak chociażby: szkoła w Przyłęku, świetlice w Janowcu i Dębowinie, Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy, korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne w Bardzie i Przyłęku, szatnia sportowa w Bardzie, a ponadto udało się rozbudować garaż OSP w Brzeźnicy.

Przystąpiliśmy do termomodernizacji budynku szkoły w Bardzie, bardzkiego ratusza, budynku przy ul. Krakowskiej oraz gruntownego remontu budynku Zakładu Komunalnego. Wymieniliśmy pokrycie dachowe na CKiB oraz partycypowaliśmy w rewitalizacji zabytkowych kamienic zlokalizowanych w Bardzie. Na ukończeniu jest również gruntowny remont budynku po przedszkolu, który już w przyszłym roku będzie pełnił funkcję Centrum Seniora.

Niezwykle istotnym dla mieszkańców naszej gminy projektem była możliwość wymiany źródeł energii i ciepła dofinansowana ze środków pochodzących z UE. Dzięki temu zadaniu na terenie gminy powstało 237 instalacji mających na celu poprawę jakości powietrza.

Ostatnie lata to liczne inwestycje w bezpieczeństwo w zakresie remontów dróg gminnych i partycypacji w kosztach remontów dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Wykonaliśmy remonty dróg zlokalizowanych na ul. Krakowskiej, Spacerowej, 1 Maja, ul. Grunwaldzkiej, ul. Lipowej, ul. Głównej, Kolejowej i Pl. Wolności, ul. Męki Pańskiej i Polnej. Modernizacji uległ łącznik ul. Głównej z Rynkiem. Trwa przebudowa ul. Głównej i ul. Noworudzkiej oraz ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza i ul. Kościuszki. Wykonane zostały remontu dróg gminnych w Opolnicy i Grochowej. Swoje oblicze zmienił także bardzki rynek, który także przeszedł gruntowną rewitalizację.

W trakcie remontów wszystkich wyżej wskazanych ulic wymianie uległa cała infrastruktura towarzysząca m.in. chodniki, sieci kanalizacyjne oraz oświetlenie uliczne.

Rokrocznie wykonujemy modernizacje dróg transportu rolnego, dróg wewnętrznych, chodników dla pieszych i inwestujemy w nowe oświetlenie uliczne na terenie całej gminy.

Dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych oddaliśmy do użytku w pełni uzbrojoną strefę aktywności ekonomicznej tuż nad miastem w okolicach Hotelu Bardo, gdzie już w przyszłym roku powstanie Centrum Turystki Aktywnej i infrastruktura okołoturystyczna, będąca uzupełnieniem istniejącej oferty wypoczynku w naszej gminie.

Uzyskaliśmy również finansowanie zadania mającego na celu budowę drogi dojazdowej do nowych terenów aktywizacji ekonomicznej, zlokalizowanych w Przyłęku.

Dzięki zaangażowaniu zewnętrznych środków finansowych w Bardzie powstały trasy rowerowe typu singletrack, które obecnie oferują sympatykom dwóch kółek przeszło 40 km tras. To jednak nie koniec inwestycji w turystykę i kulturę w naszej gminie.

Dobra współpraca z bardzką parafią pozwoliła na rewitalizację zabytkowych organów. Co z kolei przyczyniło się do uatrakcyjnienia oferty kulturalnej naszej gminy w zakresie organizacji koncertów organowych. 

Dzięki temu możemy się dziś cieszyć licznymi koncertami organowymi i nie tylko w ramach takich wydarzeń jak: Bardzkie Lato Organowe, Wratislavia Cantans, Dolnośląski Festiwal Muzyczny. Wszystkie te wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej gminy i regionu. To za sprawą tak ważnych wydarzeń w Bardzie stale koncertuje najważniejszy zespół folklorystyczny w kraju, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

W ramach działań kulturalnych powstały dwa, bardzo aktywne w gminie i regionie zespoły Wiolinek i Przełomiacy, które już niejednokrotnie zostały nagrodzone na krajowych i zagranicznych przeglądach muzycznych.

Przy okazji działań kulturalnych warto dodać, że wydarzeniem o charakterze regionalnym stały się jarmarki, które corocznie goszczą licznie przybywających dolnoślązaków. Wskutek epidemii wydarzenia te czasowo zostały wstrzymane, ale mam nadzieję, że już wkrótce powrócą w poprzedniej formule.

Kontynuując realizację zadań Gmina otrzymała dofinansowanie na rewitalizację zabytkowego mostu kamiennego w obrębie bardzkiej starówki oraz wykonanie jego iluminacji świetlnej. Zadanie zrealizowane zostanie już w przyszłym roku. Będzie stanowić ważny element wizerunkowy miasta, co z pewnością wpłynie na jego atrakcyjność turystyczną.

Wskazałem najważniejsze zadania inwestycyjne jakie udało się zrealizować w przeciągu tych piętnastu lat. Ale piastowanie funkcji burmistrza i zarządzanie urzędem to gros zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową, których przywoływanie tu pochłonęłoby kolejne strony.

Chciałbym jednak dodać, że w tym okresie udało się zrealizować wiele ważnych zadań tzw. miękkich. Jak chociażby realizacja wieloletniego projektu „Szkoła Marzeń w Bardzie”, który pozwolił na wyposażenie sal lekcyjnych, organizację zajęć merytorycznych i zakup niezbędnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Warto zwrócić uwagę, także na obecną ofertę zajęć pozalekcyjnych jakie oferuje nasza szkoła tj. gimnastykę artystyczną, warsztaty cheerleaders oraz kickboxing, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

To także okres intensywnej współpracy z funkcjonującymi na terenie gminy stowarzyszeniami, które corocznie mogły liczyć na moje wsparcie merytoryczne, a także finansowe w ramach posiadanego budżetu. Wreszcie to liczne spotkania i wymiana dobrych praktyk w ramach współpracy międzynarodowej z naszymi partnerami na Ukrainie i w Czechach oraz partnerami w kraju. To sukcesywne doposażanie jednostek OSP. Zakupiliśmy samochody bojowe dla jednostek OSP z Barda, Przyłęku i Brzeźnicy. Inwestycje niezwykle istotne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa.

Jako jedni z pierwszych w kraju stawiliśmy czoła epidemii COVID-19, wyposażając wszystkich mieszkańców naszej gminy w zestawy ochronne, docierając osobiście do każdej rodziny zamieszkującej gminę.

Gmina Bardo przez ostatnie piętnaście lat zmieniła się diametralnie i nadal będzie się zmieniać. Najbliższe dwa lata to kolejne, wielomilionowe inwestycje, które wpłyną na poprawę standardu życia mieszkańców naszej gminy. Później nastąpią wybory samorządowe.

Czy pozwolicie mi Państwo nadal piastować funkcję burmistrza, wyrazicie to Państwo w najbliższych wyborach. Liczę, że tak się stanie.

Tymczasem, raz jeszcze pragnę podziękować, za Państwa dotychczasowe wsparcie, zaufanie i wiarę w możliwości moje i moich współpracowników.

Tak, jak wspomniałem na początku, ostatnie piętnaście lat to czas intensywnej i wymagającej służby, ale również mojej ogromnej radości i satysfakcji z pełnionego urzędu.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze