Odnowa wsi to dziedzictwo i działanie dla przyszłości

Sołectwo Janowiec zaprasza na zakończenie projektu „Odnowa wsi to dziedzictwo i działanie dla przyszłości”.

Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie Bardo – Kultura, Grupa Odnowy Wsi Janowiec oraz Sołtys i Rada Sołecka. Spotkanie odbędzie się w sobotę 10 października 2015 r. o godz. 12:00.

Odnowa wsi to dziedzictwo i działanie dla przyszłości_01