Zapytanie ofertowe na studium wykonalności „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie”

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie”, który będzie złożony do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie”, który będzie złożony do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie

Pobierz wzór oferty