I spotkanie Grup Roboczych Lokalnego Programu Rewtalizacji

Zapraszamy na I spotkanie Grup Roboczych Lokalnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo.

Zapraszamy osoby, które już zdeklarowały się brać udział w projekcie, jak również i te, które nie mogły być na inauguracyjnej konferencji, a wyrażają chęć działania, zarówno w projektach “twardych”, czyli rewitalizacji i remontach miejskich, jak i “miękkich”, czyli szeregu działań do rewitalizacji społeczeństwa naszej Gminy.

Serdecznie zapraszamy!