Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu…

Informuję, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 18 maja 2016 r. (środa) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Bardzie za 2015 r. i I kwartał 2016 r.
  2. Rozliczenie kosztów działania placówek szkolnych i CKiP w Bardzie za 2015 r.
  3. Rozliczenie realizacji ustawy śmieciowej.
  4. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2015 r. i I kwartał 2016 r.
  5. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.