Zaproszenie na spotkanie w sprawie dotacji z “Qwsi”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” zaprasza wszystkich zainteresowanych
(mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych) z Gminy Bardo na spotkanie informacyjne dot. głównych założeń LSR na lata 2014-2020.

W czasie spotkania zostaną przedstawione ogólne informacje o potencjalnych możliwościach korzystania ze wsparcia w ramach LSR 2014-2020

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie ul. Kolejowa 12  w godz. 17.00