Trening systemu wczesnego ostrzegania

W dniu 1 sierpnia 2016 r. w Bardzie zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania:
1) o godz. 17.00 z wykorzystaniem syren akustycznych zostanie wyemitowany sygnał „Ogłoszenie alarmu”
2) o godz. 17.10 z wykorzystaniem syren akustycznych zostanie wyemitowany sygnał „Odwołanie alarmu”