Zmiana lokalizacji Punktu Doradczego dla NGO w Ząbkowicach Śl.

Informujemy, iż  z dniem dzisiejszym czyli  1 września 2016 r. zmienia się lokalizacja biura doradczego dla organizacji pozarządowych w powiecie ząbkowickim.
Od dziś doradcy Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno – Doradczego będą wspierać organizacje pozarządowe po nowym adresem:
 Ząbkowice Śl.  ul. PROLETARIATCZYKÓW 1 – Centrum Aktywności Młodzieży “Centrala”  (boczna ul. Ziębickiej).