Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Bardzie

Zapraszamy na wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w UMiG Bardo w sali narad.
Program posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.

2. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.