Zaproszenie na wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Informuję, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia  8 grudnia 2016 r. (czwartek)  o  godzinie  12.00  w UMiG Bardo  w sali narad.
Program posiedzenia:

1. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Bardo na 2017 r.

2. Wydanie opinii o projekcie budżetu Gminy Bardo na 2017 r.

2. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.