Warsztaty mistrzów – “Zaczarowany ogród” – KONKURS

Wraz z Konsorcjum Zaczarowany ogród® zapraszamy do udziału w niezwykłym konkursie!

Celem warsztatów mistrzów jest opracowanie projektów i modeli rzeźb kinetycznych, dających możliwość zamiany ruchu na energię elektryczną!

Zwycięskie prawe zostaną zaprezentowane na wystawach w kraju i poza jego granicami oraz stale eksponowane w Zaczarowanym ogrodzie® posadowionym na terenie gminy Bardo!

W warsztatach mistrzów mogą uczestniczyć jako samodzielni Autorzy lub Zespoły Autorskie: studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych (kategoria studencka) – indywidualnie lub w zespołach albo architekci i artyści plastycy (kategoria zamknięta) – indywidualnie lub w zespołach.

Szczegółowy regulamin do pobrania poniżej:

Rzeźbo-wiatraki – Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2