Zapraszamy na ważne spotkanie z kuratorem oświaty!

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański zaprasza Rodziców/Opiekunów uczniów szkół w Bardzie oraz wszystkie zainteresowane osoby na otwarte spotkanie dotyczące wdrażania reformy oświaty i organizacji pracy szkół w gminie Bardo od września 2017. W spotkaniu oprócz Burmistrza udział weźmie Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Spotkanie odbędzie się  19 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie, ul Polna 1 (sala gimnastyczna).