Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Zapraszam na wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali narad UMiG w Bardzie (ul. Rynek 2)

Program posiedzenia:

  1. Omówienie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.
  2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie (wykonanie budżetu za 2016 r.  i I kwartał 2017 r.)
  3. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.