Zapraszamy na spotkania informacyjne QWSI

W związku z naborami wniosków na podejmowanie działalności  gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego,  Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zaprasza wszystkich zainteresowanych na  spotkania informacyjne dot. celów LSR oraz kryteriów wyboru operacji. 

Spotkania odbędą się w każdej gminie należącej do Stowarzyszenia  LGD „Qwsi”. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu spotkań  znajdują się na plakacie.