Wzór zapytania ofertowego dla grantobiorców projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez…”

Ważne dla Grantobiorców projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z § 7 procedury grantowej Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców (…) Grantobiorca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).

W związku z tym poniżej znajdują się wzory zapytań ofertowych, które muszą być wykorzystywane w czasie realizacji grantu.

Zapytanie na fotowoltaikę

Zapytanie na kolektory słoneczne

Zapytanie na pompę CO+ CWU

Zapytanie na pompę CWU

Zapytanie na pompę gruntową CO+CWU

Zapytanie na kocioł na biomasę

Notatka z wyboru wykonawcy *.doc

Notatka z wyboru wykonawcy *.pdf

W razie pytań służymy pomocą: 74 8171 478 w. 73 lub 74, 785 044 581, osobiście Referat Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, pokój nr 13 lub e-mail oze@bardo.pl

Lista wykonawców znajduje się tutaj

logotypy-rpo-768x151