Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy

loga prow nowe

Trwają prace nad modernizacją drogi gminnej w Opolnicy. Na chwilę obecną zamknięto etap umacniania skarpy gabionami.

Dzięki dobrej pogodzie tej zimy, prace są kontynuowane.

Inwestycja ma zostać zakończona w czerwcu 2018 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy” mająca na celu przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 118785 na długości 434 metrów bieżących poprawiając dostępność mieszkańców do budynku użyteczności publicznej oraz miejsca rekreacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • All-focus
  • All-focus
  • All-focus
  • All-focus
  • All-focus