Uwaga, jest praca!

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich do składania podań w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie w celu

zobacz więcej