Świąteczny prezent dla mieszkańców Opolnicy

loga prow nowe

We wtorek została oddana do użytku zmodernizowana droga w Opolnicy. Jej remont rozpoczął się w zeszłym roku i kosztował ponad 1,4 mln złotych. Gmina pozyskała na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę ponad 800 tys. zł.

Wiemy, że zamknięcie tego odcinka drogi było dla mieszkańców bardzo uciążliwe“- mówi Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański “ale prawidłowe wykonanie modernizacji wraz z poszerzeniem jezdni nie pozwalało na jednoczesne użytkowanie jej. Cieszę się, że udało się wykonawcy zakończyć prace jeszcze przed świętami i dzięki temu ruch w Opolnicy będzie odbywał się już po nowej nawierzchni

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy” mająca na celu przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 118785 na długości 434 metrów bieżących poprawiając dostępność mieszkańców do budynku użyteczności publicznej oraz miejsca rekreacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • droga w opolnicy oddana (1)
  • droga w opolnicy oddana (2)
  • droga w opolnicy oddana (3)
  • droga w opolnicy oddana (4)
  • droga w opolnicy oddana (5)
  • droga w opolnicy oddana (6)
  • droga w opolnicy oddana (7)