Trening systemu wczesnego ostrzegania

W dniu 1 sierpnia 2018 r. w Bardzie zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania: o godz. 17.00 z wykorzystaniem syren akustycznych zostanie wyemitowany sygnał „Ogłoszenie alarmu”.

Wyemitowanie sygnału w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.