Kolejne granty rozdane!

logotypy rpo

Już po raz czwarty Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański wręczył mieszkańcom symboliczne czeki na granty, które otrzymali w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2017-2020.

Mieszkańcy otrzymali 85% kosztów kwalifikowalnych na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompę CWU. Tym razem granty opiewały na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Tradycyjnie grantobiorcy podzielili się swoimi doświadczeniami w użytkowaniu instalacji.

Warto podkreślić, że projekt ten oprócz wymiaru ekologicznego dla gminy, ma też wymiar ekonomiczny dla mieszkańców, gdyż dzięki tym instalacjom zdecydowanie obniżą się koszty utrzymania domów, a także zwiększa komfort mieszkania.

 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (1)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (2)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (3)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (4)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (5)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (6)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (7)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (8)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (9)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (10)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (11)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (12)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (13)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (14)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (15)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (16)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (17)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (18)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (19)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (20)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (21)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (22)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (23)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (24)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (25)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (26)
 • Rozdnaie grantów z OZE 05_09_2018 (27)