BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

 

Informuje się że XXIV Sesja Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Powołanie Sekretarza obrad.

4.     Zatwierdzenie porządku obrad.

5.     Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

6.     Zatwierdzenie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

7.     Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.     Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b)     zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze