BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Absolutorium udzielone!

 

13 głosami za, przy jednym wstrzymującym radni Rady Miejskiej w Bardzie przyjęli sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za rok 2015 i udzielili mu absolutorium.

Budżet gminy za 2015 rok zakończył się nadwyżką w wysokości prawie 1.2 mln zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 700 tys. zł. Dochody wykonano w 97.8 proc. (16.3 mln zł), wydatki w 95 proc. (15.1 proc.). Sprawozdanie budżetowe zakończyło się pozytywną opinią zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu jak i komisji rewizyjnej.

  • absolutorium udzielone (1)
  • absolutorium udzielone (2)
  • absolutorium udzielone (3)
  • absolutorium udzielone (4)
  • absolutorium udzielone (5)
  • absolutorium udzielone (6)
  • absolutorium udzielone (7)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze