BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Ankieta – wyznaczenie obszaru rewitalizowanego

 

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem strategicznym i będzie odgrywać szczególnie ważną rolę, gdyż umożliwi staranie się o środki zewnętrzne, w tym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne)[1] oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie właśnie takich obszarów na terenie Gminy.

Państwa głos jest szczególnie istotny – pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji.

Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania GPR-u.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za uczestniczenie w tak ważnym dla Gminy momencie.

Ankietę należy wypełnić do dnia 26.08.2016 r.  i przekazać w jeden z poniższych sposobów:

  • Wysłać drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „ankieta rewitalizacja” na adres mptasinska@bardo.pl
  • Dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, pokój nr 13 (II piętro) osobiście lub listownie.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Koordynatorem Projektu – Marta Ptasińska, Tel. 74 8171 478 w. 73, e-mail: mptasinska@bardo.pl

Burmistrz Miasta i Gminy

[1] Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 23 lipca 2015 (projekt) oraz „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”

Ankiety do pobrania poniżej:

ANKIETA_OBSZARU_ZDEGRADOWANEGO 

ANKIETA_OBSZARU_ZDEGRADOWANEGO

 

  • LPR logo

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze