BARDOmiasto cudów

Home

Czas na podsumowanie projektu pn. „Spotkajmy się na rowerze w Bardzie”.

Głównym celem projektu było zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie odwiedzalności regionu przygranicznego. Na podstawie dobrych doświadczeń z przeszłości wybraliśmy jako środek transgraniczne spotkania rowerowe w Bardzie. Projekt ten Gmina Bardo realizowała z Dobrowolnym Stowarzyszeniem Gmin DSO Kladska Stezka z Czech.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne