BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Bardo.Szopka 2018

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie oraz Stowarzyszenie „Bardo. Kultura” zapraszają do udziału w kolejnej edycji KONKURSU SZOPEK, odbywającego się rokrocznie w Bardzie, gdzie znajduje się ruchoma szopka, literacko przedstawiona przez Olgę Tokarczuk w opowiadaniu „Bardo. Szopka”. Jak co roku efektem Konkursu będzie wystawa, której otwarcie nastąpi 6 stycznia 2019r. - na zakończenie Orszaku Trzech Króli - w bardzkiej bazylice.

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszamy mieszkańców gminy Bardo – jak również regionu ząbkowicko-kłodzkiego do wzięcia udziału w konkursie.

Jak zwykle jego ideą nadrzędną jest skonfrontowanie ze sobą doświadczeń co do sposobu opracowania te-matu i jego realizacji, a nie rywalizacja!

Konkurs będzie przebiegać w 3 kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych, kl. I -III,
  • uczniowie szkół podstawowych, kl. IV -VIII,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych

– z podziałem na prace indywidualne i zbiorowe (prace, gdzie jest więcej niż 2 wykonawców).

Dodatkowa kategoria ponad podziałami to SZOPKA RODZINNA

Technika wykonania prac może być dowolna, z zaznaczeniem, że szopki powinny mieć charakter przestrzenny. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę samodzielność pomysłu i wykonania, tj. możliwości wykonawcze i koncepcyjne osoby w danej grupie wiekowej. Przy pracach wyjątkowo dojrzałych i efektownych, odstających od możliwości danej grupy wiekowej, prosimy o oświadczenie opiekuna o samodzielności pracy.

Odrębny sposób oceny będzie stosowany w przypadku szopek rodzinnych.

W każdej kategorii przewidziane są do przyznania 3 nagrody, jednak Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.

DODATKOWO – OD TEJ EDYCJI – JEDNA SZOPKA ZOSTANIE WYRÓŻNIONA W GŁOSOWANIU PUBLICZNOŚCI, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 6 STYCZNIA, W CZASIE OTWARCIA WYSTAWY SZOPEK.

Termin zgłaszania prac (listownie lub pocztą elektroniczną) upływa 2 stycznia 2019 r. – a nadesłania lub dostarczenia prac do Centrum Kultury na ul. Kolejowej 12 w Bardzie – 4 stycznia 2019 roku, do godz. 14.00. (we wcześniej uzgodnionych przypadkach można będzie dostarczyć szopkę 5 stycznia bezpośrednio do bazyliki – do godz. 12.00).

Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy (wykonawców), tytuł pracy, technika wykonania, klasa, szkoła (ewentualnie pracownia plastyczna innej placówki, ewentualnie imię i nazwisko opiekuna lub osoby, pod kierunkiem której praca została wykonana. Należy zaznaczyć, czy szopka zostanie odebrana po zakończeniu wystawy.

Do zgłoszenia należy też dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA ze stosownymi oświadczeniami – do pobrania (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Szopek „Bardo. Szopka 2018” ).

Wszelkie wątpliwości, uwagi oraz zgłoszenia należy kierować pod adresem: Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie,

  1. Kolejowa 12, 57-256 Bardo; tel.748170827 /748171502 lub mailem na adresy: centrum@bardo.pl, bardo.kultura@gmail.com. Dodatkowy kontakt telefoniczny – Beata Szewczyk, te1.695546275.

Regulamin

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze