BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Będzie nowy sprzęt dla gminnych straży pożarnych

 

19 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański odebrał z rąk dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka umowę na dofinansowanie zadań  ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 29 517,35 zł.

Jest to dofinansowanie  w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstw dla ochotniczych straży pożarnych. Wkład własny gminy to 1 % wartości dofinansowania – 298,15 zł.
Dofinansowanie dostaną:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie na zakup defibrylatora, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy na zestaw  PSP R1 i zestaw oświetleniowy, Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku na  zestaw PSP R1, deskę ortopedyczną, defibrylator  i zestaw podpór stabilizacyjnych.

– Cieszy nas, że gminne jednostki straży pożarnych będą doposażone w sprzęt ratujący życie – mówi burmistrz Krzysztof Żegański dodając, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niego najważniejsze.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze