BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Budżet na rok 2016 uchwalony!

 

W czasie X Sesji Rady Miejskiej radni 12 głosami za, przy jednym wstrzymującym się uchwalili budżet Gminy Bardo na rok 2016.

Projekt budżetu zakłada dochody w wysokości 15.686.085,00 zł, a wydatki 15.355.737,00  zł. Zaprojektowany został więc z wynikiem dodatnim czyli nadwyżką w kwocie 330.348,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu  przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Największą pozycję wydatkową w roku 2016 stanowić będzie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ponad 5 mln złotych. Zaplanowano również szereg inwestycji: budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu „Singletrack Glacensis”, modernizacja drogi gminnej w Opolnicy, przebudowa chodników w Bardzie, remont chodników na cmentarzu, ogrodzenia oraz kaplicy cmentarnej. Przygotowana będzie również dokumentacja dotycząca budowy wodociągu w Janowcu wraz z pozwoleniem na budowę.

Burmistrz Krzysztof Żegański nie ukrywa, iż w trakcie roku będzie dochodziło do zmian budżetu spowodowanych ogłaszaniem kolejnych naborów do środków unijnych. W planach jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, uzbrojenie terenów pod inwestycje, budowa inkubatora przedsiębiorczości oraz budowa drogi do strefy gospodarczej.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze