BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Budżet na rok 2017 – ambitny i pełen wyzwań inwestycyjnych

 

W czwartek 22 grudnia radni Rady Miejskiej w Bardzie przyjęli budżet na 2017 rok. Dziewięciu radnych było za, jeden wstrzymał się (K. Blechinger) i jednym przeciw (D. Prostko).

Zakładane dochody budżetu na 2017 rok to kwota ponad 20.5 mln zł. Planowane wydatki kształtują się na poziomie 30.1 mln zł. Deficyt w wysokości około 9.6 mln zł zostanie pokryty z pożyczek i kredytów zaciągniętych w całości na wyprzedzające finansowanie oraz pokrycie wkładu własnego planowanych do realizacji inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wśród zaplanowanych działań na najbliższy rok jest m.in. dofinansowanie dla powiatu związane z budową chodników wzdłuż dróg powiatowych w Brzeźnicy (50 tys. zł), Dzbanowie (30 tys. zł) oraz Przyłęku (50 tys. zł). Dofinansowanie będzie pochodziło w całości z gminnego budżetu. Ponad 1.3 mln zł wynosi wartość zadania związanego z modernizacją drogi gminnej w Opolnicy. Na to zadanie gmina częściowo planuje pozyskać środki europejskie.

15 tys. zł z kasy samorządu przeznaczono na budowę drogi gminnej na ul. Wiosennej w Opolnicy, 40 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Grochowej, 280 tys. zł na modernizację drogi gminnej w Dębowinie, 28 tys. na remont drogi gminnej w Opolnicy, 50 tys. zł na modernizację ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną i 220 tys. na przebudowę ul. Spacerowej w Bardzie. W planach jest również naprawa dróg transportu rolnego (50 tys. zł).

Z mniejszych inwestycji, które uszczuplą gminny budżet są m.in. przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie (30 tys. zł) i dalszy remont ogrodzenia cmentarza (50 tys. zł). W budżecie znalazło się także 8 tys. zł na modernizację budynku remizy OSP w Brzeźnicy, w dziale rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne znalazł się ponad milion złotych na budowę wodociągu w Opolnicy(został złożony wniosek o dofinansowanie), jest też dotacja dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na wykup samochodu (20 tys. zł) i 8 tys. zł na piłkochwyt, który zostanie zamontowany na boisku w Bardzie. Niecałe 3.8 tys. zł zaplanowano wydatkować na budowę ogrodzenia świetlicy w Dębowinie, 20 tys. zł pochłonie utworzenie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Opolnicy, 6 tys. zł będzie wydatkowane na wiatę przystankową w Grochowej, a 120 tys. zł wyasygnowano na regulację potoku „Mszaniec” w Potworowie. 408 tys. zł planuje się wydać na grunty pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przyłęku.

Z pomocą funduszy unijnych gmina będzie realizowała projekt „4 Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” (łączny koszt ponad 2,5 mln zł). Na decyzję o dofinansowaniu czekają projekty  termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a (łączny koszt ponad 350 tys. zł), termomodernizacji urzędu miasta (łączny koszt ponad 1 mln zł) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie (łączny koszt prawie 2.4 mln zł). 672 tys. zł w budżecie zostało wyasygnowanych na tworzenie Społecznego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt czeka na decyzję). Według założeń, prawie 520 tys. zł ma wynieść na ten cel dotacja ze środków unijnych.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze