BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Czas na podsumowanie projektu pn. „Spotkajmy się na rowerze w Bardzie”.

Głównym celem projektu było zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie odwiedzalności regionu przygranicznego. Na podstawie dobrych doświadczeń z przeszłości wybraliśmy jako środek transgraniczne spotkania rowerowe w Bardzie. Projekt ten Gmina Bardo realizowała z Dobrowolnym Stowarzyszeniem Gmin DSO Kladska Stezka z Czech.

Jednym z głównych działań projektu była organizacja imprezy rowerowej połączonej z otwarciem nowej trasy rowerowej. 13 maja 2023r. w Bardzie otwarto sezon rowerowy, a w wydarzeniu  udział wzięło ponad 120 osób, w tym 25 osobowa grupa z Czech – partnerzy projektowi. Uczestników powitali organizatorzy burmistrz Krzysztof Żegański, nadleśniczy Antoni Bańdura oraz burmistrz Czeskiej Skalicy Zuzana Jungwirthová. Zawodnicy rywalizowali na nowej trasie rowerowej „Pętla Muflona” na dwóch dystansach 8 km i 16 km – Luźne i Ostre Koło. Na uczestników wydarzenia czekały pakiety startowe, posiłek regeneracyjny, atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe medale. W trakcie wydarzenia dla najmłodszych sympatyków dwóch kółek nie zabrakło potyczek siłowych przygotowanych przez MKS RED DRAGON oraz zmagań na tzw. energorowerach.

Nowa trasa rowerowa „Pętla Muflona”.

Jak już wyżej wspomniano w ramach projektu została oznakowana nowa trasa rowerowa, którą nazwano „Pętla Muflona”. Początek i koniec nowej trasy znajduje się w sąsiedztwie parkingu przy ul. Lipowej obok wjazdu na singletrack „Pętla Hrabiowska”. Długość trasy to ok. 8 km a czas przejazdu 40 min. Przy nowej trasie rowerowej znajdują się takie atrakcje jak: Rezerwat Cisy położony na zboczu Góry Brzeźnickiej, punkt widokowy Miejsce Hrabiowskie, fortyfikacje ziemne. Czasami jadąc po nowej trasie można spotkać także muflona.

Kolejnym ważnym działaniem projektu było zorganizowanie przez Gminę Bardo wycieczki integrującej, ukazującej walory przyrodnicze i kulturowe Barda. W dniu 26 maja 2023r. w godzinach popołudniowych odbyła się wspólna wycieczka rowerowa z udziałem partnera z Czech oraz grupy z Barda. Na początku spotkania uczestnicy otrzymali pakiet startowy. Wycieczka przebiegła na trzech różnych trasach. Pierwsza to tzw. bardzka piąteczka – łatwa trasa o dł. ok. 5 km. Następnie rowerzyści pojechali dwoma trasami typu Singletrack: Pętlą Hrabiowską i Pętlą Różańcową. Na zakończenie wspólnego spotkania uczestnicy wycieczki rowerowej otrzymali ciepły posiłek i gadżety rowerowe. Partner z Czech miał również zapewniony transport dla 25 osób i rowerów z Czech do Barda i z powrotem.

W trakcie realizacji projektu Gmina Bardo przeprowadziła również działania promocyjne: wykonała folder i ulotkę promującą projekt i trasy rowerowe Barda, opublikowano artykuły w prasie, promowano imprezę rowerową w Bardzie na tablicy wielkoformatowej przy drodze krajowej nr 8. Ponadto w miejscu, gdzie rozpoczyna się trasa „Pętla Muflona” posadowiono nową tablicę informującą o szlakach rowerowych w gminie Bardo.

Dzięki realizacji projektu została zacieśniona współpraca między Bardem i czeskim stowarzyszeniem gmin DSO Kladská Stezka, a chęć poznania wspólnej kultury i walorów turystycznych w tym tras rowerowych, skłoniła do częstszego wzajemnego odwiedzania się przez mieszkające tam społeczności. Projekt przyczynił się również do promocji turystyki rowerowej obu partnerów.

 

Mikrobeneficjent: Gmina Bardo

Projekt typu C, czeski partner projektu: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka (Dobrowolne Stowarzyszenie Gmin Kłodzka Ścieżka)

Termin realizacji: 02/2023 – 05/2023

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 19 155,00 EUR

Warto zaznaczyć, że całkowity koszt Gminy Bardo w ramach realizacji projektu to kwota 1 915,50 euro czyli tylko 10% wartości projektu.

 

Projekt „Spotkajmy się na rowerze w Bardzie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 • Impreza rowerowa w Bardzie (1)
 • Oznakowanie na nowej trasie Pętla Muflona
 • Impreza rowerowa w Bardzie (5)
 • Impreza rowerowa w Bardzie (6)
 • Pamiątkowe medale
 • Impreza rowerowa w Bardzie (7)
 • Ulotki rowerowe
 • Tablica z trasami rowerowymi (4)
 • Impreza rowerowa w Bardzie (3)
 • Bilbord wielkowymiarowy (2)
 • Wycieczka rowerowa
 • Impreza rowerowa w Bardzie (2)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze