BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Dobiega końca realizacja mikroprojektu pn. „Przez tradycję bliżej nam”.

Gmina Bardo i miasto Czeska Skalica w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” kończy realizację projektu pn. „Przez tradycje bliżej nam”.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu było zbudowanie trwałej i owocnej współpracy pomiędzy instytucjami po obu stronach granicy oraz nawiązanie nowej współpracy pomiędzy mieszkańcami terenów transgranicznych Polski i Czech. Dzięki realizacji projektu, podczas wydarzeń i spotkań po obu stronach granicy, nastąpiło zapoznanie się z tradycjami i obyczajami sąsiadów.

„Przez tradycję bliżej nam”, to kolejny projekt Gminy Bardo związany z tematyką piernikową.

W ramach niego po stronie polskiej zostało zorganizowane „Święto Piernika”, podczas którego ulicami naszego miasteczka odbyła się historyczna parada piernikowa (podobna do tych jakie miały miejsce w okresie przedwojennym) oraz przedstawienie teatralne pt. „Jaś i Małgosia”, nawiązujące spektaklem do tradycji piernikowej. Uczestnikom barwnej parady towarzyszyły brzmienia muzyki dawnej, aktorzy i komedianci, którzy w trakcie parady odgrywali zabawne scenki. Ważnym elementem parady był także domek piernikowy, stanowiący nawiązanie do domku, który tradycyjnie wędrował z mieszkańcami Warthy do 1945 roku. Po dotarciu do Rynku, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie Barbarą Strzelec, przekazali piernikowe serce na ręce Pani Martiny Zálišovej reprezentującej Czeską Skalicę – partnera projektu. Tym samym, wspólnie dokonali oficjalnego otwarcia Święta Piernika.

Odbyły się warsztaty snycerskie i piernikarskie, które były dostępne dla wszystkich uczestników piernikowego święta. W tym samy czasie w klasztorze Ojców Redemptorystów odbywały się prelekcje na temat historii tradycji piernikarskich, można było obejrzeć wystawę zabytkowych form piernikowych oraz zapoznać się z historią bardzkiego piernika, która umieszczona została na tablicach wykonanych specjalnie na tę okazję. Z kolei w nowo zrewitalizowanym łączniku pomiędzy Rynkiem a ul. Główną, wszystkim wydarzeniom towarzyszył jarmark produktów regionalnych w zakupionych z projektu domkach wystawienniczo-promocyjnych. Nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu na zrobienie najładniejszego piernika.

Poza w/w głównym wydarzeniem projektu realizowano inne działania, m.in. wykonano materiały promocyjne: bilbordy, banery, roll-up, pamiątkową pieczątkę piernikową. Wydano również ulotki i foldery o tradycji bardzkiego piernika a także wykonano gadżety promocyjne: kubki, torby oraz koszulki bawełniane.

Po stronie partnera czeskiego zorganizowano wydarzenie kulturalne Jarmark Barunki, podczas którego zaprezentowano tradycję przemysłu tekstylnego miasta Czeska Skalica oraz inne czeskie tradycje, które pozwoliły przybliżyć je uczestnikom spotkania.

Cieszymy się, że w tym trudnym okresie, związanym z pandemią Covid 19, udało się zrealizować projekt oraz na nowo poznać tradycję i historię piernika w Bardzie a przy tym odkrywać smaki przeszłości w transgranicznym regionie. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Piernikowego Święta do Barda.

Partnerzy projektu:

Gmina Bardo – Czeska Skalica

Okres realizacji projektu:  11.2020 – 10.2021.

Wartość projektu po stronie Gminy Bardo: 21 650,00 Euro, w tym dofinansowanie z EFRR: 18 402,50 Euro.

Zdjęcia: Gmina Bardo, A.K. Kowalczyk, internet.

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

  • Fot. A.K. Kowalczyk 2
  • Fot. A.K. Kowalczyk 7
  • Fot. A.K. Kowalczyk 3
  • Fot. UMiG Bardo 3
  • Logo Piernikowe Bardo - UMiG Bardo
  • Fot. A.K. Kowalczyk 5
  • Fot. A.K. Kowalczyk
  • Fot. UMiG Bardo 1
  • Fot. UMiG Bardo 2
  • Parada piernikowa Wartha - zdjęcie archiwalne

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze