BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Dofinansowanie dla sołectw Gminy Bardo!

 

Odnowa Wsi w województwie dolnośląskim w 2017 zaowocowała projektem Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz obiektów rekreacyjno – sportowych w sołectwach Gminy Bardo dla kilku sołectw  Gminy Bardo, gdzie w ramach dofinansowania oraz Funduszu Sołeckiego zostały zakupione elementy wyposażenia świetlic oraz przestrzeni wiejskich.

Łączna wartość projektu to 33931,28, z czego na połowę staraliśmy się o dofinansowanie. Dzięki temu sołectwa wzbogaciły się o:

– sołectwo Brzeźnica – łapacze do wyłapywania piłek na boisku, by lokalne mecze i treningi lub po prostu hobbystyczne granie w piłkę przebiegało w lepszych warunkach;

– sołectwo Grochowa – zmywarka, komplet talerzy obiadowych i deserowych, sztućce oraz półka do przechowywania naczyń do świetlicy wiejskiej w sołectwie, by móc organizować różnego rodzaju spotkania okolicznościowe i integracyjne;

– sołectwo Janowiec – przenośne bramki na boisko w sołectwie, które można wykorzystywać podczas różnego rodzaju zawodów sportowych;

– sołectwo Potworów – drewniane dinozaury do Parku Potworów oraz krzewy ozdobne, które ozdobią przestrzeń publiczną, będąc nietypową aranżacją parku i wyróżniającą wieś w regionie;

– sołectwo Przyłęk – system nagłośnienia i projekcji, który uświetni niejedną imprezę i daje dużo możliwości do wykorzystywania go podczas spotkań np. integracyjnych dla mieszkańców, spotkań okolicznościowych  czy prywatnych.

Zakupione elementy rzutują na dalszy rozwój sołectw i wpływają na jakość życia ich mieszkańców. Są przydatne i wybrane przez sołtysów po rozmowach z mieszkańcami i planowaniu wydatków z Funduszu Sołeckiego. Stanowią doskonały materiał do wspólnego użytkowania i integracji, a to jest jedną z idei Odnowy Wsi.

Odnowa wsi – to metoda rozwoju obszarów wiejskich, która odnosi się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz jego problemów wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich.  Jest przez nią samą wybrana i skutecznie ją integruje i aktywizuje.

Program odnowy wsi daje możliwość, poprzez wykorzystanie często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, do realnej poprawy jakości życia na wsi. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.

Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną  mobilizację zasobów wiejskich.

Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia działań na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia. Efektem miały być lepsze warunki do osiedlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc pracy oraz zarobkowania poza rolnictwem.

  • Odnowa Wsi logo
  • Sprzęt nagłośnienia i projekcji dla sołectwa Przyłęk (1)
  • Sprzęt nagłośnienia i projekcji dla sołectwa Przyłęk (2)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze