BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Dolnoślązak umie pływać

 

Projekt powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki – ,,Dolnoślązak umie pływać 2016”

Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest realizatorem programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2016 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

Główne cele projektu:

• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

W ramach realizacji projektu do I edycji programu zakwalifikowało się 109 Gmin z województwa dolnośląskiego, w tym Gmina Bardo, otrzymując 30 miejsc dla uczniów klas I – III.

I edycja programu to 10 wyjazdów na Krytą pływalnię w Kłodzku, w czasie których zajęcia realizowane będą w blokach 2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć na basenie – łącznie 20 godzin lekcyjnych.

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Projekt sfinansowany jest ze środków:

– Ministerstwa Sportu i Turystyki,

– Dolnośląskiej Federacji Sportu,

– Gminy Bardo.

Zajęcia na krytej pływalni w Kłodzku odbywają się będą pod kierunkiem instruktorów pływania: p. Iwony Pietrzak (Grupa starsza) oraz p. Kacpra Wrombla (Grupa młodsza).

Opiekę wychowawczą sprawują nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie:p. R. Dyoniziak, p. R. Gerent – Pocian, p. J. Fester, p. J. Kuśnierz, p. A. Mrozek, p. D. Nowak, p. P. D. Prostko, p. V. Skiba, p. B. Bujnowicz.

Dzięki temu, że Fundacja Oświatowa SALAMANDRA oraz Akademia Sportu Butterfly przystąpiły do Kampanii edukacyjno – promocyjnej wspierającej naukę pływania Kinder+SPORT ,,Radość z pływania”, uczniowie naszej szkoły otrzymali od firmy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. czepki pływackie z logo projektu. W czasie treningów na pływalni wszyscy uczestnicy projektu DOLNOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ 2016  korzystają także ze sprzętu do nauki pływania (30 desek i 30 ósemek) przekazanych w ramach uczestnictwa w kampanii Kinder+SPORT ,,Radość z pływania”.

źródło: www.spbardo.edupage.org

 

 • dolnoslazak_umie_plywac (1)
 • dolnoslazak_umie_plywac (2)
 • dolnoslazak_umie_plywac (3)
 • dolnoslazak_umie_plywac (4)
 • dolnoslazak_umie_plywac (5)
 • dolnoslazak_umie_plywac (6)
 • dolnoslazak_umie_plywac (7)
 • dolnoslazak_umie_plywac (8)
 • dolnoslazak_umie_plywac (9)
 • dolnoslazak_umie_plywac (10)
 • dolnoslazak_umie_plywac (11)
 • dolnoslazak_umie_plywac (12)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze