BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Działania Gminy Bardo na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na DK8

 

Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 8 od wielu lat jest przedmiotem spotkań i  wymiany pism pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Bardo.

Wiele z naszych postulatów – dzięki wytrwałości i uporowi Gminy Bardo oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego udało się zrealizować. Dotyczy to między innymi przebudowy skrzyżowania DK 8 z gminną drogą na wysokości placu Kasztelańskiego i stacji PKP. Pierwsze pisma wysyłane były do GDKiA już w 2007 roku. Dzięki temu udało się poprawić bezpieczeństwo wyjeżdżających z Barda oraz zjeżdżających do naszego miasteczka.

Niestety nie wszystko udało się zrealizować, pomimo stałej korespondencji od 2008 roku nie udało się zamontować pulsującego pomarańczowego światła nad przejściem dla pieszych w stronę Bardo ul. Fabryczna – Przyłęk oraz sygnalizacji świetlnej. W 2010 roku – tuż przed oddaniem do użytku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku ilość pism została zwiększona, niestety na większość z nich nie było żadnej odpowiedzi lub brzmiały one  „z uwagi na brak środków finansowych, nie ma możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej 8 z drogą powiatową w Bardzie”. W styczniu 2012 roku Gmina otrzymała też pismo z informacją iż „Oddział GDDKiA podejmie starania o umieszczenie zadania budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową w Bardzie w planach zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych”.

Podobnie wygląda sprawa z ekranami akustycznymi – pierwsze pisma wystosowane zostały już na początku 2008 roku, niestety co roku informacje z GDDKiA są negatywne – po pierwsze brak uzasadnienia montażu takich barier, po drugie brak środków finansowych.

Od 2011 roku trwają prace projektowe nad budową ulicy Przemysłowej prowadzącą do strefy aktywności gospodarczej wraz z pasem włączenia się w ciąg drogi krajowej nr 8. Aby plany Gminy zostały  zrealizowane niezbędne są uzgodnienia i pozwolenia z GDDKiA. Niestety, przeciągają się one i nie pozwalają na ostateczne zakończenie projektu. Ponadto wymagania, jakie stawia GDDKiA nie są do przyjęcia ze strony Gminy, gdyż uniemożliwiają zjazd ze strefy aktywności gospodarczej  bezpośrednio w stronę Kłodzka. Oczywiście całkowity koszt przebudowy drogi krajowej musi wziąć na siebie Gmina.

Jednocześnie trzeba dodać, że pierwsze rozmowy i spotkania dotyczące budowy korytarza drogowego Wrocław-Granica Państwa, w których aktywnie uczestniczyła Gmina rozpoczęły się już w 2007 roku. Akcja blokad DK8 w grudniu 2014 roku są kontynuacją długofalowych działań Gminy w tym zakresie.

W styczniu Rada Miejska w Bardzie podjęła uchwałę opiniującą wpisanie drogi S8 do rządowego projektu budowy dróg i autostrad. Jednocześnie została przeprowadzona akcja wysyłania do Ministerstwa Infrastruktury formularzy konsultacji publicznych dotyczącą wpisania S8 do tego projektu.

Na decyzję ministerstwa w sprawie budowy drogi ekspresowej prawdopodobnie poczekamy do połowy roku. Do tego czasu będziemy na bieżąco monitorować działania parlamentarzystów i osób zaangażowanych w sprawę i mamy nadzieję, że głos mieszkańców Dolnego Śląska będzie zauważony w Warszawie i za kilka lat będzie szybko i bezpiecznie podróżować drogą S8.

  • Konferencja DK8 (1)
  • Konferencja DK8 (2)
  • Konferencja DK8 (3)
  • Konferencja DK8 (4)
  • Konferencja DK8 (5)
  • Konferencja DK8 (6)
  • Konferencja DK8 (7)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze