BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Fundacja Serce Barda

 

RAPORT o przeliczeniu środków finansowych zebranych od dnia 11 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku z otworzonych puszek kwestarskich.

Bardo, dnia 31 grudnia 2015 r.

Fundacja SERCE BARDA

57- 256 Bardo, ul. Skalna 1, KRS 0000418504

RAPORT

o przeliczeniu środków finansowych zebranych w okresie od dnia 11 marca do dnia 31 grudnia 2015 roku z otworzonych puszek kwestarskich nr. 1 – 3 w ramach zbiórki publicznej zgodnie ze zgłoszeniem 2015/1011/OR z dnia 11.03.2015 roku zarejestrowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie zgłoszenia przygotowano trzy puszki kwestarskie. W dniu 31.12.2015 roku w siedzibie fundacji w Bardzie, ul. Skalna l zostały otwarte puszki kwestarskie nr. l, nr. 2 i nr.3. Puszki były zamknięte i opieczętowane. Zbiórki od osób fizycznych dokonali bezpośrednio Vera Botova i Krzysztof Poloński na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki zostały zebrane środki pieniężne w wysokości 839,37 zł, słownie: Osiemset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy ( puszka nr l – 610,52 zł, puszka nr 2 – 78,85 zł, puszka nr 3 – 150,00 zł)

Zebrana kwota została wpłacona do kasy Fundacji i zostanie przeznaczona na następne prace związane z odnowieniem budynku starej pustelni przy ulicy Skalnej nr 1 w Bardzie oraz okolicznych pomników religijnych. O konkretnym wykorzystaniu pieniędzy ze zbiórki publicznej z 2014 roku poinformujemy Państwa po ich praktycznym wykorzystaniu.

Niniejszy raport zostaje ogłoszony publicznie na stronie internetowej: www.bardo.pl z archiwizacją pod zakładką Fundacji SERCE BARDA.

Vera Botova – prezes,

Krzysztof Poloński – wiceprezes

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze