BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Gmina Bardo najlepsza w powiecie!

 

Mojapolis.pl we współpracy z pismem samorządu terytorialnego „Wspólnota”. utworzyły ranking, w którym pokazują aktywność społeczną w samorządach. Wśród gmin miejsko-wiejskich na 39 miejscu (na ponad 600 samorządów) znalazła się gmina Bardo.

Otrzymała po siedemnaście punktów w kategorii „frekwencja wyborcza” i „sektor pozarządowy”. Cztery punkty gmina otrzymała w kategorii „wspierający samorząd” i pięć w kategorii „oddolne inicjatywy”.

Twórcy rankingu wzięli pod uwagę cztery wymiary aktywności społecznej. Po pierwsze, uwzględnili aktywność obywatelską, mierzoną frekwencją w ostatnich wyborach: samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych. Sprawdzili także liczbę zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji na terenie gminy i aby zachować porównywalność wyników wskaźniki podali w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.

Trzeci komponent stanowiło wsparcie udzielane przez administrację samorządową organizacjom społecznym, czyli wartość środków przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom przez gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Ostatni, czwarty element, objął aktywność przejawiającą się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach. Jako miara posłużyła liczba zbiórek publicznych na 10 tys. mieszkańców.

Do sporządzenia rankingu posłużył system punktowy. Każda z gmin mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów, po 35 w kategorii „frekwencja wyborcza” i „sektor pozarządowy”, po 15 w kategorii „wspierający samorząd” i „oddolne inicjatywy”. Dwa ostatnie wymiary ze względu na specyfikę wykorzystanych danych otrzymały niższą punktację. Ostatni wskaźnik pokazuje tylko jeden z możliwych rodzajów oddolnej aktywności społecznej, przypisanie mu zbyt wysokiej wagi zaniżałoby ocenę gmin, w których taka aktywność jest na wysokim poziomie, ale przejawia się w innych formach. Wskaźnik wspierającego samorządu stanowi natomiast miarę pośrednią i odzwierciedla przede wszystkim stymulowanie aktywności organizacji pozarządowych przez samorząd – czytamy na stronie Mojapolis.pl

Źródło: www.express-miejski.pl

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze