BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Gmina Bardo otrzyma niemal 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przyznał dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa dolnośląskiego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z wielką radością informację o otrzymaniu dofinansowania przyjęła Gmina Bardo, która z FDS otrzyma blisko 3 miliony złotych.

Przyznane dofinansowanie obejmuje długo wyczekiwany remont ul. Grunwaldzkiej oraz wykonany remont ul. Lipowej.

Remont ul. Grunwaldzkiej obejmował będzie wykonanie:

  1. Jezdni od ronda tj. km 0+000 do km 0+398,83 o szerokości 2×2,5m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%, od km 0+398,83 do km 0+850,00  o szerokości 4,00 m z mijanką o szer. 5,00 m o pochyleniu jednostronnym 2%, nawierzchnia jezdni na całej długości ulicy będzie wykonana z asfaltobetonu
  2. Chodników: lewostronny na całej długości ulicy o szer. 2,00 m natomiast prawostronny będzie na odcinku od km 0+0,00 do 0+312,00. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej.
  3. Wymiany oznakowania drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ul. Polną, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości od ul. Kolejowej do ul. Polnej oraz strefy zamieszkania na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania z ulicą Chabrową.

Wzdłuż ulicy zostaną wymienione wszystkie słupy oświetleniowe, ponadto planowane jest przedłużenie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą odprowadzane z całej długości ulicy Grunwaldzkiej do kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji to 2 940 967 zł, dofinansowanie w wysokości 2 058 677 stanowić będzie 70% kwoty. Prace przy ulicy Grunwaldzkiej zaplanowane są na 2019 i 2020 rok.

Jeżeli chodzi o ul. Lipową to DUW przyznał dofinansowanie na wykonany już remont. Ponadto w ramach dofinansowania zostanie również wykonany montaż oświetlenia ulicznego. Zadanie to zostanie wykonane jeszcze w tym roku.

Tutaj wartość inwestycji wynosi 1 269 740 zł, dofinansowanie wyniesie 888 818 zł co jak w przypadku ul. Grunwaldzkiej również stanowi 70% całości inwestycji.

W trakcie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej będą utrudnienia w komunikacji i z dojazdem do domów, dlatego też prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w okresie prowadzenia robót drogowych.

Trwa kompletowanie dokumentacji, czekamy na wyznaczenie terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

  • IMG_20190613_080315
  • IMG_20190613_082613
  • IMG_20190613_080334

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze