BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Gmina Bardo pozyskała w nowym okresie programowania już prawie 13 mln złotych!

 

W ciągu ostatnich dwóch lat Gmina Bardo pozyskała prawie 13 mln złotych na inwestycje i projekty o wartości ponad 17,5 mln złotych!

Najważniejsze z inwestycji to termomodernizacje budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod usługi na ulicy Lipowej oraz modernizacja drogi w Opolnicy. Również w Opolnicy powstanie budynek, w którym usytuowany będzie Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego, który będzie również pełnił rolę miejsca spotkań dla mieszkańców. Duże środki zostaną przeznaczone na projekt grantowy związany z poprawą jakości powietrza poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców. Nie zabrakło też projektu edukacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w ramach którego została zakupiona nowa pracownia przyrodnicza, projektów promujących naszą gminę oraz wspomagających organizację gminnych jarmarków. Mieszkańcy mogą liczyć na współfinansowanie wymiany starych pieców CO na nowe ekologiczne. Dla mieszkańców zostanie uruchomiona e-platforma, dzięki której będzie można dokonywać płatności za podatki czy inne opłaty bezpośrednio przy użyciu bankowości elektronicznej. Dużym projektem, który będzie zrealizowany do końca roku jest budowa ścieżek typu singletrack o długości ponad 30 km!

Wśród mniejszych, co nie oznacza mniej ważnych projektów, jest „Umiem pływać”, w ramach którego w każdym semestrze roku szkolnego na basen do Kłodzka jeździ około 40 uczniów klas I-III oraz program Klub Sportu, dzięki którym dzieci i młodzież uczęszczają na zajęcia dodatkowe z W-F.

W ramach środków pozyskanych z budżetu województwa dolnośląskiego dofinansowano zadania w sołectwach (zakup wyposażenia świetlic w sprzęt   AGD oraz nagłośnieniowy, wykonanie piłkochwytów i doposażenie parku), a także zakupiono brakujący sprzęt do gabinetów profilaktycznych w szkołach.

Cieszy nas ilość pozyskanych środków, ale ciągle nam mało i wciąż składamy nowe projekty – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański – w tym roku będziemy aplikować o remont budynku Centrum Kultury i Biblioteka i współfinansowanie naszego bardzo ważnego zadania – Dziennego Domu Pobytu dla seniorów. Pamiętamy także o uczniach i jeszcze w marcu składać będziemy wniosek o dofinansowanie kolejnych zajęć rozwijających i wyrównawczych dla uczniów szkoły podstawowej.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze