Centrum Kultury i Biblioteka

Centrum zajmuje się promocją życia kulturalnego w Gminie Bardo, skupiając wokół siebie dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Prowadzone są m.in. warsztaty taneczne, teatralne, śpiewu.

Do biblioteki chętnie zaglądają czytelnicy, a wspólne działanie przynosi wiele spotkań tematycznych, nie tylko literackich. Centrum rozwija i wspiera współpracę ze stowarzyszeniami oraz miejscowościami z innych rejonów Polski. W dyspozycji Centrum jest cały obiekt przy ul. Kolejowej 12, w tym sala widowiskowa, gminny bus, a także świetlice w sołectwach i budynek szatni sportowej w Bardzie.

Dyrektor: Zuzanna Leśko

57 – 256 Bardo, ul. Kolejowa 12, tel:  748170827, e-mail: centrum@bardo.pl

facebook

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczają już najmłodsi mieszkańcy Gminy Bardo, gdzie od wczesnych lat bawią się i uczą. To właśnie tutaj rozpoczynają swoją przygodę z edukacją.

Zaangażowanie nauczycieli sprawia, że dzieci chętnie chodzą do przedszkola, by potem płynnie kontynuować naukę w szkole podstawowej. Szkoła czynnie uczestniczy w życiu całej Gminy Bardo, liczne występy dzieci i młodzieży uświetniają odbywające się spotkania i wydarzenia kulturalne.

Dyrektor: Wioletta Piojda

57 – 256 Bardo, ul. Polna 1, tel: 748171371, Fax 748171732

e-mail: spbardo@interia.plwww.spbardo.edupage.org

Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

Gimnazjum jest szkołą nowoczesną, przyjazną i otwartą na potrzeby wszystkich uczniów. Umożliwia wszechstronny rozwój, wspiera w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszych etapach kształcenia.

Kształtuje postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne, wspiera w poszukiwaniu wartości i autorytetów. Gimnazjum zachęca do aktywnego działania w grupie i społeczeństwie oraz do poszukiwania swoich talentów i zdolności, które często mamy okazję oglądać podczas występów i wystąpień.

Dyrektor: Lucyna Śladowska

57 – 256 Bardo, Przyłęk, ul. Fabryczna 7, tel: 748171593,

e-mail: pgbardo@wp.pl  www.pg-bardo.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie zajmuje się pomocą ludziom borykającym się z różnymi problemami życiowymi.

Zaangażowanie pracowników pomaga w chorobie, niepełnosprawnościach i uzależnieniach. Pracownicy starają się być blisko mieszkańców Gminy oraz współuczestniczą w wydarzeniach z życia Gminy.

Kierownik: Wiesława Horowska

57 – 256 Bardo, ul. Grunwaldzka 6 – 8, tel: 748171708

Zakład Komunalny

Zakład Komunalny jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy z dziedziny gospodarki komunalnej.

W zakres obowiązków wpisane jest zarządzanie nieruchomościami, remonty, konserwacja, budowa obiektów służących celami publicznymi, oczyszczanie ścieków oraz miasta, remonty nawierzchni i terenów zielonych. Ogólnie zakład wpływa na poprawę życia mieszkańców miasta i gminy na wysokim poziome świadczonych usług.

Dyrektor: Leszek Lupa

57 – 256 Bardo, ul. Grunwaldzka 6 – 8, tel: 748171598