Miasto i Gmina Bardo posiada szereg atutów:

Największą zaletą Barda jest przede wszystkim położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna (droga krajowa nr 8, linia kolejowa Praga – Wrocław).

Nie będą mieli Państwo u nas również problemów ze znalezieniem pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach zawodowych.

Z pewnością zauważycie Państwo chęć pomocy i życzliwy klimat stwarzany inwestorom przez władze miejskie.

Dla przedsiębiorców, którzy ulokują w naszej gminie swój kapitał proponujemy także atrakcyjny system ulg w podatkach i opłatach lokalnych.

W ramach uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje blisko 160 hektarów terenów przeznaczonych specjalnie pod Państwa inwestycje.

Niepowtarzalne walory krajobrazowe miasta i okolicy sprawiają, że posiadamy doskonałe warunki pod inwestycje turystyczne.