Fundacja Oświatowa „Salamandra”

FO=20SALAMANDRA

Klub Sportowy „CIS” Brzeźnica

CIS

UKS „Kusy”

KUSY

MKS Red Dragon Bardo

Młodzieżowy Klub Sportowy Red Dragon jest stowarzyszeniem o kilkuletnim stażu działalności. Został powołany do życia w czerwcu 2009 r. i początkowo liczył 10 członków. W krótkim czasie nastąpił wzrost zainteresowania tą formą aktywności wśród lokalnej młodzieży, a tym samym liczebności czy też składu klubu i na chwile obecną liczy sobie 40 osób.  Powyższe zmiany wymusiły niejako na zarządzie podjęcie pewnych działań, projektów, które sprostałyby wymaganiom wszystkich chętnych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zwiększenia zakresu bezpieczeństwa osób korzystających ze sprzętów siłowych, modernizację tychże sprzętów, a także zakup nowych, zgodnych z wymogami zainteresowanych. Stowarzyszenie swoją działalność statutową opiera na dofinansowaniu z Urzędu Miasta i Gminy oraz wsparcia sponsorów, dochodach z prowadzonej działalności statutowej, społecznej pracy swoich działaczy.

Celem przewodnim stowarzyszenia jest przede wszystkim:

–  krzewienie aktywności sportowej wśród mieszkańców miny, głównie młodzieży

–  promowanie miasta i gminy od strony pozytywnych wartości związanych ze sportem

–  promowanie sportów siłowych jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego

–  występuje tu również aspekt wychowawczy, którym jest niewątpliwie przeciwdziałanie agresji i patologii wśród młodzieży

–  sporty siłowe, to także promocja zdrowego stylu życia

Powyższe cele klub realizuje poprzez:

–  organizowanie, czy też współorganizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych typu Majówka, Dzień dziecka, Dni Barda, Zakończenie lata itp.

–  uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach sportowych

–  współpracę i zarazem współzawodnictwo i innymi klubami czy też stowarzyszeniami,

Siedziba Młodzieżowego Klubu Sportowego Red Dragon w Bardzie mieści się w pomieszczeniach „Unii” Bardo przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

Młodzieżowy Klub Sportowy „Red Dragon” – 57 – 256 Bardo – ul. Kolejowa 12 – Tel: 693585846

UKS Black Skorpion

Black Skorpion Przyłęk – Professional Armwrestling Team – rok założenia 2009 – siedziba: ul. Kamieniecka 16 a, Przyłęk

Zapraszamy na treningi osoby chcące uprawiać armwrestling lub poprawiać formę fizyczną. Treningi: w poniedziałek, środę, piątek, przy Gimnazjum Publicznym w Przyłęku (wcześniej zadzwoń).

KS Unia Bardo

unia bardo (2)