Rozbudowa Szkoły Podstawowej
dla potrzeb Gimnazjum w Przyłęku

 

Wartość projektu: 5 984 545,11 zł
Wartość dofinansowania: 3 751 317,98 zł
Udział Gminy: 2 233 227,13 zł
Rozpoczęcie realizacji: czerwiec 2009
Zakończenie realizacji: sierpień 2010