Urząd Miasta i Gminy Bardo

Rynek 2
57-256 Bardo
tel. +48748171478 fax. +48748171424
e-mail: umig@bardo.pl

BIP: http://bip.gmbardo.finn.pl

herb_bardo
Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30-17.00
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30-14:00

Kierownictwo
Urzędu Miasta i Gminy

photo

Krzysztof Żegański

Burmistrz

Tel: (74) 817 14 78
wew. 60

photo

Krystyna Sobieraj

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Tel: (74) 817 14 78
wew. 55

photo

Monika Żołnierz

Skarbnik Gminy

Tel: (74) 817 14 78
wew. 70

Struktura Urzędu
Miasta i Gminy

Referat Inwestycji

Kierownik Referatu:
Rafał Batóg

Tel: 748171478 wew. 64, rbatog@bardo.pl


Małgorzata Łabiak – inspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej
Tel: 748171478 wew. 54, e-mail: mlabiak@bardo.pl
Renata Kurylońska – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: rkurylonska@bardo.pl
Jakub Ptasiński – podinspektor ds. budownictwa
Tel: 748171478 wew. 65 e-mail: jakub.ptasinski@bardo.pl
Władysław Mendaszewski – inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska
Tel: 748171478 wew. 66. e-mail: wmendaszewski@bardo.pl
Sylwester Zwaduch – podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: szwaduch@bardo.pl
Ewelina Stankowska – podinspektor ds. inwestycji
Tel: 748171478 wew. 72 e-mail: estankowska@bardo.pl

Referat Finansowy

Kierownik Referatu:
Bogusława Zarzycka

Tel: 748171478 wew. 69, e-mail: bzarzycka@bardo.pl

Grażyna Grunwald – inspektor ds. księgowości podatkowej
Tel: 748171478 wew. 53, e-mail: ggrunwald@bardo.pl
Regina Puchała – podinspektor ds. wymiaru podatków
Tel: 748171478 wew. 52 e-mail: rpuchala@bardo.pl
Jolanta Herdy – podinspektor ds. księgowości budżetowej
Tel: 748171478 wew. 67 e-mail: jherdy@bardo.pl
Marzena Pawlisiak – podinspektor ds. księgowości budżetowej
Tel: 748171478 wew. 68 e-mail: mpawlisiak@bardo.pl
Monika Borak – podinspektor ds. księgowości budżetowej
Tel: 748171478 wew. 67 e-mail: mborak@bardo.pl

Referat Rozwoju i Promocji

Kierownik Referatu:
Marta Ptasińska

Tel: 748171478 wew. 73 e-mail: mptasinska@bardo.pl

Norbert Kochanek – podinspektor ds. projektów realizowanych z funduszy pomocowych
Tel: 748171478 wew. 73 e-mail: nkochanek@bardo.pl
Joanna Kumela – referent ds. obsługi Punktu Informacji Turystycznej
Tel: 748171666, 748171478 w. 73 e-mail: jkumela@bardo.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Krystyna Sobieraj – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Tel: 748171478 wew. 55

Dariusz Gliński – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Tel: 748171478 wew. 58

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu:
Dariusz Gliński

Tel: 748171478 wew. 58 e-mail: d.glinski@bardo.pl

Zofia Biel – inspektor ds. kancelaryjnych i kadrowych
Tel: 748171478 wew. 50 e-mail: zbiel@bardo.pl
Amelia Kuniec – stanowisko ds. utrzymania czystości w UMiG
Krzysztof Kasperek – stanowisko ds. obsługi technicznej UMIG – konserwator