BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

 

Na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. rodziny, osoby sprawujące opiekę nad grobami, ale również organizacje społeczne, kościoły oraz związki wyznaniowe mogą starać się o przyznanie świadczeń oraz dotacji celowych na budowę, remont, przeniesienie lub utrzymanie grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

 

Warunkiem ubiegania się o dotację lub świadczenie pieniężne jest wcześniejsze dokonanie wpisu grobu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Wnioski o dokonanie takiego wpisu znajdą Państwo tutaj https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o

 

Wypełniony wniosek, wraz z dokładną dokumentacją zdjęciową grobu, kopiami dokumentów, literaturą potwierdzającą status weterana osoby pochowanej w zgłaszanym grobie, jeżeli Państwo takimi dysponują, należy przesłać do jednego z regionalnych Biur Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Pomocy w wypełnieniu wniosku udziela sekretarz i skarbnik koła w Bardzie pod numerem tel. 609 731 499.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze