BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Elżbieta Jakubiec

I Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie 03.06.2024

 

W dniu dzisiejszym 03.06.2024 w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie odbyło się I Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie.

Podczas posiedzenia w pierwszej kolejności omówione zostały projekty uchwał dotyczących budżetu Gminy Bardo na rok 2024 oraz prognozy finansowej na najbliższe lata, w tym dofinansowania przez gminę szeroko rozumianego remontu wybranych zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Podjęto się oceny zasobów pomocy społecznej oraz przyjęcia „Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Bardo na lata 2024-2026″.

Posiedzenie dotyczyło również zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Bardo oraz wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bardo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Qwsi” z siedzibą w Ziębicach w okresie programowania 2023 – 2027. Jednym z elementów posiedzenia było również omówienie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo.

Projekty uchwał, nad którymi dziś obradowano przedłożone zostaną do głosowania na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 06.06.2024r

  • IMG_20240603_101610
  • IMG_20240603_101558

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze