BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Inauguracja VIII kadencji Rady Miejskiej w Bardzie i zaprzysiężenie Burmistrza

W czwartek 22 listopada odbyła inauguracyjna sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bardzie. W porządku obrad znalazło się uroczyste ślubowanie burmistrza i radnych. Tym samym rozpoczęli pięcioletnią pracę na rzecz gminy.

Obrady otworzyła Barbara Strzelec, najstarsza z grona piętnastu radnych. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, Grażyna Grunwald – przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła nowym radnym zaświadczenia o wyborze.

Następnym punktem obrad było oficjalne ślubowanie radnych. Później przyszedł czas na pierwszą ważną decyzję. W tajnym głosowaniu wybrano Przewodniczącą Rady Miejskiej. Funkcję tę przez kolejne pięć lat będzie sprawowała Barbara Strzelec (14 głosów za 1 przeciw).

W dalszej części obrad wyłoniono także zastępcę przewodniczącego. Został nim Kamil Witek przy poparciu 12 radnych i 3 wstrzymujących. Wybrano także składy komisji stałych działających przy Radzie Miejskiej. W komisji rewizyjnej zasiądą Adam Mateja (przewodniczący komisji), Leszek Kłosowski (zastępca) oraz Paweł Zielonka. Skład Komisji Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska: Włodzimierz Biniaś (przewodniczący komisji), Damian Bieńko (zastępca) Łukasz Zieliński, Dariusz Warzecha, Piotr Urbaniak, Dariusz Michorczyk. Natomiast w Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa pracować będą Andrzej Czepieruk (przewodniczący komisji), Marcin Kostrzewa (zastępca) Paweł Zielonka, Adam Mateja, Leszek Kłosowski, Kamil Witek, Andrzej Kardaś.

Ostatnim punktem sesji było złożenie ślubowania przez Burmistrza Krzysztofa Żegańskiego, który w październiku podczas wyborów samorządowych po raz czwarty otrzymał od mieszkańców wotum zaufania. Szef bardzkiego magistratu podziękował obywatelom za wybór na kolejną kadencję, pogratulował nowo wybranym radnym i jednocześnie wyraził nadzieję na dobrą współpracę i wspólne działanie na rzecz dalszego rozwoju gminy. Obecni na sali goście również podziękowali burmistrzowi za pracę na racz gminy i życzyli powodzenia na kolejne 5 lat.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze