BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej VII kadencji

 

1 grudnia odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej VII kadencji. Obrady poprowadziła radna-senior Janina Telenga. Po przedstawieniu wyników wyborów przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Jana Krupy, poszczególni radni odebrali z jego rąk zaświadczenia o wyborze.

Po odczytaniu roty ślubowania i wyczytaniu radnych z imienia i nazwiska przez najmłodszego radnego Piotra Piątkiewicza nowi radni złożyli ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Następnie przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura Andrzeja Kardasia i w głosowaniu tajnym, 12 głosami za i 2 przeciw, został on Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bardzie i od tej chwili przejął prowadzenie obrad.

Andrzej Czepieruk, 8 głosami za, został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Jego kontrkandydatką była Barbara Strzelec, która uzyskała 6 głosów.

Ostatnim punktem obrad było ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Bardo, uroczyście ślubuję że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Bardo”.

Burmistrz na zakończenie pogratulował nowym radnym wyboru i zapewnił o swojej woli współpracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Podkreślił również, że jego i radnych tej kadencji czeka ciężka praca, która z pewnością przyniesie wiele satysfakcji.

Nowo wybrani radni: Barbara Strzelec, Kamil Witek, Łukasz Zieliński (z powodu nieobecności nie złożył ślubowania), Andrzej Kardaś, Kamila Blechinger, Dariusz Szewczyk, Tomasz Janik, Włodzimierz Biniaś, Jarosław Synowiecki, Monika Ratshmann, Janina Telenga, Henryk Wołoszyn, Piotr Piątkiewicz, Danuta Gurdak i Andrzej Czepieruk.

 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (1)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (2)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (4)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (3)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (5)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (6)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (7)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (8)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (9)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (10)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (11)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (12)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (13)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (14)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (15)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (16)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (17)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (18)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (19)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (20)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (21)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (22)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (23)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (24)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (25)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (26)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (27)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (28)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (29)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (30)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (31)
 • Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (32)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze