BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański informuje mieszkańców Gminy, że dnia 28.01.2021 roku przeprowadzono negocjacje z wykonawcą PHU Komunalnik Sp. z o.o. , 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a, O/NYSA 48-303, ul. Morcinka 66e. W wyniku przeprowadzonych negocjacji doszło do uzgodnień w zakresie treści umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Umowa została podpisana dnia 29.01.2021 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Umowę zawarto w trybie zamówienia z wolnej ręki na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 01.02.2021 roku do dnia 31.03.2021 roku. Zawarcie umowy na dwa miesiące podyktowane zostało potrzebą zabezpieczenia realizacji przedmiotowego zadania publicznego, na czas niezbędny do rozstrzygnięcia przedłużającego się właściwego postępowania przetargowego, wskutek wniesionego odwołania jednego z Wykonawców.
W związku z powyższym następuje obecnie wymiana pojemników dotychczasowego Wykonawcy na pojemniki nowego Wykonawcy. Nowe pojemniki przez nowego Wykonawcę rozwożone będą od soboty 30.01.2021 roku. Tym samym wystąpić mogą na części nieruchomości pewne niedogodności, przy tak terytorialnie rozległym przedsięwzięciu. Jakiekolwiek pytania w sprawie dostarczenia nowych pojemników prosimy kierować do pracowników Referatu Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, pod numerami telefonów: 74 81 71 478 wew. 57 i 54.
W przypadku nieprawidłowego odbioru pojemników tj. pojemników mogących stanowić własność właścicieli nieruchomości a nie firmy ENERIS, należy kontaktować się z Dyspozytorem firmy ENERIS pod nr telefonu 74 8655453 lub kom. 608420621.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
Krzysztof Żegański

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze