BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Informacja dotycząca OSP Bardo

Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie, zwróciła się z pismem do Rady Miejskiej, o powiadomieniu Komisji Rewizyjnej w celu wyjaśnienia niefinansowania przez Urząd Miasta i Gminy w Bardzie jednostki operacyjno-technicznej, będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, przekazuje poniżej treść odpowiedzi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie, podkreślając jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym prawem, środki publiczne przekazywane z budżetu Gminy Bardo, muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami: celowości, rzetelności, gospodarności i legalności.

Pobierz plik tutaj:

Odpowiedź Komisji Rewizyjnej w Bardzie

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze