BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+oraz Dobry start 300+

 

ŚWIADCZENIE 500+ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie uprzejmie przypomina że w 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500 +.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres, który trwa do 31 maja 2021 r.

Na nowy okres, trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. należy złożyć kolejny wniosek.

Wnioski będzie można wówczas składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie w  terminie:

 • od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej  

  ŚWIADCZENIE 300+ 

  Świadczenie „Dobry start, 300 dla ucznia to 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje ono raz
  w roku bez względu na dochody, na dziecko uczące się  w szkole, aż do ukończenia przez nie
  20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

  Świadczenie to przysługuje:

  – rodzicom

  – opiekunom faktycznym

  – opiekunom prawnym

  -rodzinom zastępczym

  – osobom prowadzącym rodzinne domu dziecka

  – dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczym

  – dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznym

  – osobom uczącym się

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6-8, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek- czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00, od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku. Wnioski składane mogą być również drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.  Druki wniosków będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w drugiej połowie lipca.

   

  W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu (drogą elektroniczną), bądź w sierpniu (drogą tradycyjną- papierową) ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 roku.  Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia  w przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

  Zapraszamy

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Bardo

  Wiesława Horowska

 • informacja 300+ 2020

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze